DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Dokumentācija

Pašvērtējums

Dzelzavas internātpamatskolas
2017./2018.mācību gada

PAŠVĒRTĒJUMS

Profesionālās pamatizglītības programmu pašvērtējums

Madonas novada Dzelzavas pagastā 

Dzelzavas internātpamatskolas


Profesionālās pamatizglītības programmu
Galdnieka palīgs 2254304
Pavāra palīgs 2281102
Konditora palīgs 2281102

PAŠVĒRTĒJUMS