DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Fakultatīvi

 1. Teātris
 2. Sports
 3. Mājturība un tehnoloģijas
 4. Jaunsargi
 5. Mūzika
 6. Informātika

Individuālā apmācība

 1. Ģitāras spēle
 2. Angļu valoda
 3. Šūšana
 4. Sajūtu istaba
 5. Spēļu istaba ar Montesori metodēm
 6. Noformēšana
 7. Līnijdejas
 8. Mēbeļu remontdarbi
 9. Ticības mācība

Ārpusstundu pasākumi 2018./2019.m.g.

2018./2019.m.g. 1.sem.

14.-18.01.

Matemātikas nedēļa

Matemātikas skolotāji

21.01.Barikāžu aizstāvju atceres dienaI.Ciunele, J.Sipāne, A. Grīnbergs

23.01.

Rotaļu pēcpusdiena PIG, 1.c, 3.c, 4.c kl.

M.Petkune,
M.Kazuša

30.01.

Karnevāls “Rukši rukšojas”

I.Ciunele, audzinātāji

31.01.

Janvāra jubilāru sveikšana

7.,8.kl. A.Miļicina

01.02.Sveču dienas izstādeVizuālās mākslas skolotāji, audzinātāji
4.-8.02.Projektu nedēļa “Karjeras izaugsmes iespējas”Skolotāji
13.02.Valentīndiena 9.- P.kl.I.Ciunele

2018./2019.m.g. 2.sem.

14.-18.01.

Matemātikas nedēļa

Matemātikas skolotāji

21.01.Barikāžu aizstāvju atceres dienaI.Ciunele, J.Sipāne, A. Grīnbergs

23.01.

Rotaļu pēcpusdiena PIG, 1.c, 3.c, 4.c kl.

M.Petkune,
M.Kazuša

30.01.

Karnevāls “Rukši rukšojas”

I.Ciunele, audzinātāji

31.01.

Janvāra jubilāru sveikšana

7.,8.kl. A.Miļicina

01.02.Sveču dienas izstādeVizuālās mākslas skolotāji, audzinātāji
4.-8.02.Projektu nedēļa “Karjeras izaugsmes iespējas”Skolotāji
13.02.Valentīndiena 9.- P.kl.I.Ciunele

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā