DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Fakultatīvi

 1. Teātris
 2. Sports
 3. Mājturība un tehnoloģijas
 4. Jaunsargi
 5. Mūzika
 6. Informātika

Individuālā apmācība

 1. Ģitāras spēle
 2. Angļu valoda
 3. Šūšana
 4. Sajūtu istaba
 5. Spēļu istaba ar Montesori metodēm
 6. Noformēšana
 7. Līnijdejas
 8. Mēbeļu remontdarbi
 9. Ticības mācība

Ārpusstundu pasākumi 2019./2020.m.g.

2019./2020.m.g. 1.sem.

02.09.

Zinību diena. Gaismas ceļš.

20.09.

Olimpiskā diena.

24.09.

Dzejas diena.                                                

27.09.

Miķeļdiena. (PIG Cālīši, 1., 2.c – 5.c.kl)                                                

30.09.

Septembra jubilāru sveikšana.

04.10.

Skolotāju diena.

10.10.

Putras diena.

14.–18.10.

Krāsu nedēļa. Labo darbu nedēļa. Rudens talka.

31.10. 

Oktobra jubilāru sveikšana

08.11. 

Mārtiņdiena  (1. – 5.kl., PIG Cālīši) Mārtiņgaiļu izstāde.

11.–15.11.

Svētku nedēļa. Lāčplēša diena. Izzinošas spēles par Latviju bibliotēkā.

14.11. 

Latvijai svētki.

28.11. Novembra jubilāru sveikšana.

2.–6.12.

Ietērpsim skolu Ziemassvētku rotā.

05.12. Spēļu pēcpusdiena (5. – 6., 7.kl.)
9.–13.12Piparkūku darbnīcas.
17.-21.12.
Ziemassvētku nedēļa.
18.12.

Decembra jubilāru sveikšana

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā